Jurist och humanist
På kungliga Djurgården i Stockholm finner vi advokatfirman med det passande namnet Djurgårdens Advokatbyrå. Bakom företaget står den erfarne advokaten Johan Paléus som gärna bistår med sin expertis när det gäller personskadestånd, försäkringsärenden, brottmål och familjerätt.
Eftersom Johan aldrig varit speciellt intresserad av siffror fick juridiken bli ledstjärnan i hans yrkesbana. Sin juristexamen tog han redan under mitten av sjuttiotalet och därefter har han hunnit med såväl en forskningstjänst vid Kriminaltekniska Laboratoriet, en tjänst på ett försäkringsbolag samt som biträdande jurist på en advokatfirma i Stockholm. 1981 blev han fullvärdig advokat och sitt egna företag startade han 1984. Det var även under åttiotalet som han hade sitt mest uppmärksammade fall, en ersättningstvist mellan Skandia och hans egen klient, fallet omnämndes i såväl kvällspressen som i Dagens Eko och gav senare även upphov till en debatt i Riksdagen.
– Jag sysslar främst med personorienterad juridik. En stor del av det jag arbetar med idag är inriktat på personskadestånd, men även försäkringsärenden gällande vattenskador med mera återkommer med jämna mellanrum, förklarar Johan.

Eftersom Johan är en stor människokännare och en hejare på svenska språket i såväl tal som skrift är han ytterst lämplig att mäkla vid vårdnadstvister eller författa testamenten och äktenskapsord med mera. Han är dessutom pålitlig, ansvarstagande och har ett gott renommé på marknaden.
– Nästan alla mina jobb inkommer efter rekommendationer från tidigare klienter. Jag har faktiskt inte behövt marknadsföra mig på mer än 20 år, säger Johan med ett leende.

De flesta kunderna återfinns i Stockholmstrakten även om Djurgårdens Advokatbyrå har jobbat såväl i Luleå som Ystad.
– Förra månaden var jag i Göteborg gällande en bodelningstvist, berättar Johan.
I dagsläget har han inga som helst tankar på att lägga av trots att han uppnått pensionsåldern.
– Jag har ju ett sådant yrke som gör att jag kan hålla på i princip hur länge som helst. Och jag avser att fortsätta som jurist även om jag kanske trappar ner lite framöver, avslutar han.

Djurgårdens Advokatbyrå

Bransch:
Juridik

Telefon: 08 – 663 73 70
Alternativ: 070 – 479 543 53


Email:
johan.paleus@djurgarden-advokatbyra.se

Adress:
Djurgårdens Advokatbyrå
Djurgårdsslätten 98
11521 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN